Podmínky provozu: VPS hosting

Lightbulb Před tím, než odešlete registraci, přečtěte si si prosím pečlivě následující podmínky využívání našich služeb. Odeslání registrace znamená, že plně souhlasíste s těmito podmínkami a budete se jimi řídit. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.
Naposledy aktualizováno: 20.12.2013
Server2

Podmínky provozu služby VPS hosting

Naše závazky
 • Maximální funkčnost a dostupnost serverů a odstranění případných závad jak nejrychleji to bude možné. Garantujeme průměrnou měsíční dostupnost 99.5 %.
 • Sleva na další platbu, pokud by byla Vaše objednaná služba nedostupná nad rámec 0.5 % tolerance.
 • Informovat pravdivě uživatele o jakýchkoliv výpadcích našich služeb. Při plánovaných výpadcích budou uživatelé informováni minimálně 48 hodin dopředu.
Ochrana osobních údajů
 • Veškeré osobní údaje, které uživatel uvedl při registraci, či později v administračním rozhraní a to včetně emailu, jsou určeny výhradně pro naše použití, zejména pro správnou fakturaci.
 • Výše vyjmenované údaje nebudou nikdy poskytnuty třetí straně a nebudou využity pro zasílání nevyžádané pošty.
 • Údaje z platební karty nejsou žádným způsobem příjmány, zpracovávány a ukládány naší společností. Veškeré platební transakce jsou prováděny přímo u poskytovatele platebního řešení, který je pro tyto operace certifikován, případně jsou zpracovávány smluvní bankou.
Uživatelům služby je zakázáno
 • Nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami
 • Nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál
 • Provozovat warez (fóra, stránky), games, crack servery a nebo obsah s podobným zaměřením.
 • Porušovat autorská práva.
 • Rozesílat jakýkoliv druh nevyžádané pošty (tzv. SPAM).
 • Využívat server k útokům na ostatní stroje v síti. Jedná se naříklad o nadměrné (hromadné) skenování portů, útoky typu brute-force a podobně.
 • Dlouhodobě zatěžovat servery. V případě, že k tomuto dojde, bude uživatel upozorněn a při opakování situace může dojít k omezení zdrojů, případně až k vypnutí daného VPS.
 • Nastavit jinou IPv4 adresu, případně jiný IPv6 rozsah, než ten, který byl přidělen. Pokud k tomuto dojde, bude konkrétní VPS okamžitě odpojen a vypnut.
 • Dlouhodobě zatěžovat linku vysokým tokem dat (in i out). Pokud tato situace nastane, bude uživatel informován a řešit se to bude individuálně.
 • Provozovat jakýkoliv druh uzlu sítě Tor a nebo Freenet. Toto je z důvodu velké zátěže zahraniční konektivity.
Fakturace
 • Faktury jsou vystavovány pravidelně v intervalu zvoleném zákazníkem při registraci.
 • Faktury jsou doručovány výhradně elektronicky ve formátu PDF a to na email uvedený při registraci.
 • V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti, je tři dny po termínu splatnosti zaslána na email první upomíka.
 • Pokud nebude faktura uhrazena do tří dnů po upomícne první (tedy šest dní po termínu splatnosti), dojde k pozastavení využívaných služeb a na email zaslána druhá upomínka.
 • Pokud nebude faktura uhrazena do tří dnů od odeslání druhé upomínky ( devět dní po termínu splatnosti), bude virtuální server a s ním příslušný uživatelský účet smazán včetně všech dat. O této skutečnosti bude uživatel informován emailem.
Ostatní
 • Vyhrazujeme si právo na pozastavení služby v případě, že uživatel hrubě poruší podmínky provozu, nadměrně zatěžuje či jinak poškozuje naše a nebo cizí servery (vědomě i nevědomě). V případě odstavení bude uživatel neprodleně informován.
 • Uživatel je povinen při registraci poskytnout pravdivé údaje o své osobě.
 • V případě dočasného omezení, přerušení, zhoršení kvality služeb nebo ztráty dat, neneseme odpovědnost za případné finanční ani jiné škody.
 • Provozovatelem služeb je společnost Virtio Ltd, v některých zemích prostřednictvím svých poboček.