Aktuální dostupnost serverů

Server2 Naše servery jsou postavené na spolehlivých komponentách renomovaných výrobců, převážně firmy Supermicro. Veškerým výpadkům se snažíme předcházet kvalitním monitoringem všech důležitých komponent a služeb. Ke sledovování dostupnosti využíváme službu Pingdom a pro monitoring služeb a hardware je to pak řešení Zabbix.

Global_telecom Zázemí pro náš hardware nám zajišťuje jeden z největších poskytovatelů housingových služeb, společnost Master Internet. Servery jsou v klimatizovaném a bezprašném prostředí, zajištěné dvojitým napájením a zálohovanou konektivitou. Připojení do páteřní sítě je 1 Gbit / sek. pro každý server.

Zobrazit kompletní statistiky dostupnosti a latence včetně historie